Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Zuid-Limburg

Afasiecentrum Zuid-Limburg - Locaties - Aanbod - Aanmelding - Vrijwilligerswerk - Audit Afasiecentrum Zuid-Limburg

Afasiecentrum Zuid-Limburg biedt

- Behandeling, activerende en/of begeleidende zorg (vraaggericht), veelal in groepen met lotgenoten.
- Kennis en informatie aan ieder die met afasie te maken heeft.
- Een locatie voor lotgenoten, mantelzorgers en zorgverleners.

Contactgegevens Afasiecentrum Zuid-Limburg
Voor informatie en aanmelding:
e-mail: afasiecentrumzuidlimburg@sgl-zorg.nl