Wat is Afasie

Taal is nodig om te communiceren. De taal is opgeslagen in de hersenen. Je gebruikt taal om te lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Door hersenletsel kunnen er taalproblemen ontstaan. Dit noemen we afasie. Communiceren is dan moeilijker. Afasie is bij iedereen anders. Meestal is er een combinatie van verschillende beperkingen. Problemen in het begrijpen van taal:

  • Je begrijpt niet wat een ander tegen je zegt.
  • Je begrijpt niet wat je leest.
Problemen in het produceren van taal:
  • Je kunt niet zeggen wat je wilt.
  • Je kunt niet opschrijven wat je bedoelt.
Afasie heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven, omdat de communicatie niet meer vanzelfsprekend is.