Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Noord-Holland Noord

Afasiecentrum Noord-Holland Noord - Aanbod - Aanmelding - Vrijwilligers - Openingstijden - Contact

Afasie ontstaat door een niet aangeboren hersenletsel (NAH)waardoor mensen niet of moeilijk kunnen spreken, schrijven, lezen en begrijpen wat er gezegd wordt. Het afasiecentrum biedt specifieke activiteiten en logopedie om mensen met afasie te ondersteunen.

Esdégé-Reigersdaal heeft sinds 2016 een afasiecentrum:Afasiecentrum Noord-Holland Noord. Het afasiecentrum is voor mensen vanaf 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van afasie.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie en aan het vergroten van de sociale redzaamheid in de meest brede zin. Het beter leren omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop.

Omdat het afasiecentrum gevestigd is in een van de activiteitencentra voor mensen met NAH, kunt u uw deelname aan een afasie-activiteitcombineren met andere programmaonderdelen van de activiteitencentra. U ontmoet hier lotgenoten, maar ook mensen zonder afasie. De activiteiten vinden plaats met professionele hulp in een ontspannen sfeer.

Daarnaast kan er ook hulp worden geboden aan de thuissituatie, de partner, mantelzorger of netwerk. Hierdoor ontstaan vele mogelijkheden om breed aan te sluiten bij uw vraag. Het afasiecentrum bevindt zich op 4 verschillende locaties: inAlkmaar, Schagen, Hoorn en Den Helder. Per locatie vervult het een regionale functie. Het vervoer kan geregeld worden indien er een passende indicatie is.