Missie Afasiecentrum

Alle Afasiecentra in Nederland werken met dezelfde missie. Dat is een beschrijving van de algemene opzet en ambities in een Afasiecentrum. Elk centrum kan hieraan zijn eigen invulling geven. De hele tekst is hier te vinden. De belangrijkste punten zijn: doelgroep

  • mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • en hun omgeving
inhoud
  • volledig traject: behandeling, begeleiding en welzijn
  • aanleren, verbeteren en onderhouden van communicatieve vaardigheden
  • persoonlijke doelen, in overleg
  • samenwerking tussen cliënten, deskundige medewerkers en vrijwilligers
  • expertisecentrum: informatie, voorlichting, educatie en onderzoek