Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Leiderdorp e.o.

Afasiecentrum Leiderdorp e.o. - Aanbod Leiderdorp - Contact - Aanmelding

Afasiecentrum Leiderdorp e.o.

Voor wie is het Afasiecentrum?
Voor veel mensen met afasie is het heel lastig om, na een behandelperiode met intensieve logopedie, thuis de sociale contacten weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen; door de afasie lukt het allemaal niet meer zoals vroeger. Het gevaar bestaat dat deze mensen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen. In het Afasiecentrum leren zij beter communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal- en maatschappelijk leven.

Wat kunnen deelnemers leren?
De één wil misschien weer in een groep discussiëren, een ander liever e-mailen en internetten. Daarom stellen de afasietherapeuten op basis van uw wensen, leeftijd en ernst van de afasie kleine groepen samen. Zo kan er bijvoorbeeld een groep zijn die het nieuws gaat bespreken aan de hand van een televisiejournaal of een artikel uit de krant, terwijl anderen begeleiding krijgen bij het gebruiken van de computer. U kunt leren om gebruik te maken van communicatiehulpmiddelen, zoals het Gespreksboek, een iPad of een persoonlijke communicatieklapper. Ook kan geoefend worden met telefoneren, noodhulp inschakelen, schrijven, lezen en rekenen. Door het samenwerken met ervaringsdeskundigen kunt u uw eigen communicatieve mogelijkheden ontdekken en benutten.
De grote kracht van het centrum is ook lotgenotencontact.

Professionele begeleiding
De deelnemers krijgen begeleiding van afasietherapeuten (gespecialiseerde logopedisten), persoonlijk begeleiders, een neuropsycholoog en een aantal geschoolde vrijwilligers.
Het Afasiecentrum Leiderdorp is een initiatief van het Rijnlands Revalidatie Centrum in samenwerking met de Gemiva-SVG Groep. Binnen het Afasiecentrum wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de AVN.

Het Afasiecentrum Leiderdorp is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. De dagen zijn ingedeeld in een ochtend- en een middagdeel, zodat ook de mensen met beperkte energie deel kunnen nemen.