Missie Afasiecentra

Alle Afasiecentra in Nederland werken met dezelfde missie. Dat is een beschrijving van de algemene opzet en ambities in een Afasiecentrum. Elk centrum kan hieraan zijn eigen invulling geven. U vindt hier een afasievriendelijke samenvatting van de missie. Hieronder kunt u de volledige tekst lezen. Een Afasiecentrum biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving met als doel te komen tot optimale communicatieve zelfredzaamheid van de cliënt in de maatschappij. Het Afasiecentrum levert dialooggestuurde professionele zorg aan de cliënt en zijn naasten in de chronische fase, waarbij het volledige traject van behandeling, begeleiding en welzijn kan worden ingezet. De cliënt werkt in coherente groepen, en wanneer nodig individueel, aan zijn persoonlijke doelstellingen ten aanzien van het aanleren, verbeteren en onderhouden van communicatieve vaardigheden op activiteiten- en participatieniveau. Er is aandacht voor verliesverwerking en het (her)vinden van rollen en zingeving. Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat mensen het meeste leren van anderen die in eenzelfde situatie verkeren. Daarnaast is een Afasiecentrum een expertisecentrum op het gebied van communicatieve stoornissen na NAH waar men terecht kan voor informatie, voorlichting en educatie en waar de mogelijkheid tot onderzoek gefaciliteerd wordt. Groepsvorming en betrokkenheid van cliënten voor elkaar zijn pijlers van het succes van een Afasiecentrum. De inbreng van cliënten, de betrokkenheid van deskundige medewerkers en vrijwilligers en een flexibele, afasievriendelijke organisatie als onderdeel van de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten.