Kwaliteitscriteria en keurmerk

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl heeft de naam Afasiecentrum vastgelegd. Zij zien erop toe dat de kwaliteit in alle Afasiecentra voldoet aan een aantal vastgestelde criteria. De Afasiecentra worden ondersteund middels deskundigheidsbevordering, kwaliteitstoetsing en intercollegiaal contact