Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksArchipel Afasiecentrum Eindhoven

Archipel Afasiecentrum Eindhoven - Actueel - Audit Afasiecentrum Eindhoven

Archipel Afasiecentrum Eindhoven

"Ik wil weer een e-mail kunnen sturen"
"Ik wil mijn communicatiehulpmiddel in gesprekken leren gebruiken."
"ik wil graag vrijwilligerswerk gaan doen, maar kan ik dat nog wel?."
"Ik wil andere mensen vertellen wat afasie betekent. Hoe kan ik dit aanpakken?"

Dit zijn vragen die mensen met afasie kunnen hebben nadat ze (helemaal) op stoornisniveau uitbehandeld zijn in het revalidatiecentrum of bij de logopediepraktijk.
Afasiecentrum de Archipel Archipel Afasiecentrum wil, samen met u, hulp bieden bij (dit soort praktische) functionele vragen op het gebied van taal en communicatie.

Het Afasiecentrum biedt:
- professionele vraaggerichte zorg aan volwassenen die beperkt zijn in de communicatie door afasie en hulp willen om beter te functioneren in de maatschappij;
- kennis en informatie aan iedereen die geconfronteerd wordt met afasie of communicatiestoornissen door Niet Aangeboren Hersenletsel;
- een steunpuntfunctie en lotgenotencontact voor mensen met afasie en de direct betrokkenen.

Leren van elkaar
De begeleiding op het Afasiecentrum is in groepsverband. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Bij het indelen van de groepen wordt er op gelet dat de cliŽnten in die groep van elkaar kunnen leren, terwijl ze toch aan hun eigen doelen werken. De groepen worden bijvoorbeeld ingedeeld op: doelstelling, ernst van de afasie, maar ook sociale achtergrond of interesses.

Behandeling/begeleiding
De behandeling en begeleiding van de groepen wordt gedaan door logopedisten, geschoolde begeleiders samen met vrijwilligers. Sommige van deze vrijwilligers hebben zelf afasie en zijn dus ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er twee logopedisten aanwezig, gespecialiseerd in afasie.

GeÔndiceerde zorg
Voordat er op het Afasiecentrum kan worden gestart, is er een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) nodig. Voor de begeleiding op het Afasiecentrum moet een wettelijke eigen bijdrage worden betaald. Deze wordt vastgesteld en geÔnd door het CAK.

Procedure
Mensen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via: afasiecentrum.dommelhoef@archipelzorggroep.nl of via telefoonnummer : 040-2610136.
Bij aanmelding wordt de cliŽnt uitgenodigd om op locatie kennis te maken met het Afasiecentrum. Er vindt dan een intakegesprek met de afasietherapeut logopedist plaats. In dit gesprek wordt samen met cliŽnt en mantelzorger gekeken welke behandeldoelen en hulpvragen de cliŽnt heeft en hoe deze te bereiken, bijvoorbeeld in welke groepsvorm. De logopedist inventariseert bij plaatsing in groepen de achtergrond, interesses, leeftijd, niveau van functioneren met afasie.
Indien de doelen en hulpvragen van de cliŽnt binnen het Afasiecentrum passen, moet een indicatie bij het CIZ worden aangevraagd. Als deze indicatie rond is en er plek is in de groep(en), kan de cliŽnt starten.

Aanbod

Het Afasiecentrum Eindhoven is 5 dagen in de week open open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Openingstijden zijn van 10.00u tot 15.00u. Momenteel zijn er 2 a 3 verschillende groepen per dagdeel: gespreksgroepen, computer-/i-padgroepen, schrijfgroepen, leesgroep, praktijkgroep, expressiegroep en een schildergroep. De zorg is vraaggestuurd en daarom zal het aanbod wisselend aangeboden worden. ook niet altijd hetzelfde zijn.

Audit
21 november 2013 heeft Afasiecentrum Archipel een audit gehad van de AVN. Ons Afasiecentrum kreeg een ruim voldoende beoordeling. Mening van de AVN: 'Binnen het afasiecentrum heerst een goede sfeer waar professionele aandacht is voor de cliŽnten, partners van cliŽnten, mantelzorgers en de medewerkers.'

Meer informatie
Archipel Afasiecentrum is een onderdeel van: Kenniscentrum de Archipel Dommelhoef / Landrijt

Archipel Afasiecentrum Eindhoven (Archipel)
Parklaan 97
5613 BC Eindhoven
Tel; 040-2610136
email: afasiecentrum@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl/afasiecentrum

Wij zijn alle dagen open van 10 tot 15u.
Het afasiecentrum heeft ook een Facebookpagina