Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Arnhem


Afasiecentrum Arnhem
Multifunctioneel centrum (MFC) Klarendal
Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem
Informatie (088) 377 91 99
www.afasiecentrumarnhem.nl


Ik heb afasie, en nu?!
Voor mensen met afasie is het vaak lastig om een volgende stap te maken vanuit revalidatie en/of intensieve individuele behandeling. Terug naar uw oude leven kan niet meer. Door het hersenletsel is oppakken van uw werk en vroegere (vrije)tijdsbesteding moeilijk of zelfs onmogelijk. Ook zijn contacten met anderen niet eenvoudig. Uw leven ziet er heel anders uitů

Het afasiecentrum helpt
Het afasiecentrum is de schakel naar 'het leven van alledag'. U neemt deel aan behandeling in groepsverband. Een dergelijke aanpak helpt u om weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Het maakt u sterker.

Omgaan met afasie in het dagelijks leven
Onder leiding van een afasietherapeut biedt het afasiecentrum diverse groepsbehandelingen op het gebied van communicatie, het gesprek, lezen, schrijven en/of inzet van de Ipad. Daarnaast zijn er ook speciaal ontwikkelde computer-programma's die u helpen met uw afasie om te leren gaan.

Ontmoetingsplek voor het delen van ervaringen: voor u en uw verwanten
Bij het afasiecentrum is veel ruimte voor ontmoeting. U zelf, maar ook uw partner, familieleden en/of andere mantelzorgers kunnen er anderen ontmoeten die in een zelfde situatie verkeren (lotgenoten).

Behandeling afasie: vergroten van uw mogelijkheden
Behandeling is heel specifiek, voor een beperkte periode. De behandeling richt zich op het vergroten van uw communicatiemogelijkheden. Hierdoor kunt u zich beter redden in het dagelijks leven. U maakt individuele afspraken met de behandelaar over wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig heeft. Na behandeling kunt u er voor kiezen om over te stappen naar begeleiding om zo te onderhouden wat u tijdens de behandeling heeft bereikt.

Voor wie?
Het afasiecentrum is er voor jongeren en volwassenen met afasie vanaf 18 jaar, hun verwanten en (andere) mantelzorgers.

Meer informatie, aanmelding en vergoedingen
Voor al uw vragen over het afasiecentrum, aanmelding en vergoedingen kunt u contact opnemen met SizaEntree, (088) 377 91 99, sizaentree@siza.nl. Zij helpen u graag verder. Na aanmelding volgt een intakegesprek met een afasietherapeut voor het maken van concrete afspraken.

Voor vragen tijdens behandeling:
T (026) 377 79 44 (secretariaat)
E afasiecentrumarnhem@siza.nl
W www.afasiecentrumarnhem.nl

Download de folder (pdf)