Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Apeldoorn ta

Afasiecentrum Apeldoorn ta - Aanbod Apeldoorn - Vrijwilligers Apeldoorn - Audit Afasiecentrum Apeldoorn

Afasiecentrum Apeldoorn ta
Afasiecentrum Gelderland
Sportlaan 2
7312 TV Apeldoorn
Telefoon: 055 3579105
Contactpersoon: Eugenie Zandvliet dbafasiecentrum@zgapeldoorn.nl

Sinds april 2007 bestaat Afasiecentrum Apeldoorn ta. ta staat voor Begeleiding En Training (van mensen met) Afasie. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Apeldoorn e.o. locatie Randerode en ViaReva, revalidatiecentrum in Apeldoorn.

Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding leren om beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Het afasiecentrum biedt nazorg aan mensen met afasie. Doel van het centrum is o.a. het vergroten van de communicatieve zelfredzaamheid, het trainen van de communicatie tijdens activiteiten van het dagelijks leven, het uitwisselen van ervaringen en leren van lotgenoten.

Het centrum is momenteel open op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdagmorgen (schilderatelier), donderdag en vrijdagochtend(schilderatelier). Op elk dagdeel zijn er verschillende groepen actief waarin taal- en communicatievaardigheden centraal staan. Voorbeelden van groepen zijn: lees- en conversatiegroep, taalatelier, computergroep.
De openingstijden zijn van 9:00 tot 16:00, de activiteiten in de groep duren van 09:30 tot 15:45. Tussen de middag wordt er op het centrum geluncht.


Eugenie Zandvliet, coordinator/afasietherapeut
Anne-Marie Kuiper, afasietherapeut
Krista van Maanen, afasietherapeut
Maaike Klein Nagelvoort, activiteitenbegeleidster
Gerna van der Kroft, begeleider groep en secretariaat

Het team is uitgebreid met een psycholoog, Irene van Boven. Zij begeleidt o.a. clinten groepsgewijs, met het doel dat de clint beter om kan gaan met de gevolgen van het hersenletsel. De behandeling is gericht op verwerking, zingeving en coping.

Afasiecentrum Apeldoorn ta is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van: het Revalidatiefonds, Skanfonds, Afasie Vereniging Nederland, Rabobank Apeldoorn, Stichting Marline fritzius, Stichting Vrienden van Randerode.