Wie werken er in een Afasiecentrum

De behandeling en begeleiding wordt verzorgd door een multidisciplinair team van deskundigen. In elk Afasiecentrum werken in ieder geval één of meer gespecialiseerde logopedisten: afasietherapeuten die ingeschreven staan in het register afasie van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In het team kunnen verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, zoals (GZ)psychologen, psychomotorische therapeuten, activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten en systeemtherapeuten. De precieze samenstelling van het team verschilt per Afasiecentrum. In alle centra worden groepen ondersteund door ervaringsdeskundigen - mensen die zelf hersenletsel hebben - en andere vrijwilligers. Dit geeft het Afasiecentrum een open sfeer en betrokkenheid bij de maatschappij.