Welzijn

In het Afasiecentrum kunnen ook mensen zonder indicatie terecht voor activiteiten:
Er zijn speciale cursussen, gespreksgroepen en ontspanningsactiviteiten.
Ook partners, gezinsleden en andere betrokkenen zijn van harte welkom.
Bij deze activiteiten zijn deskundigen betrokken, die informatie en advies kunnen geven.