Expertisecentrum

In het Afasiecentrum is veel kennis over afasie. Daarom zijn we altijd beschikbaar voor:

  • samenwerking met andere organisaties en netwerken in de regio
  • geven van scholing en informatiebijeenkomsten
  • adviseren in het zoeken naar de juiste ondersteuning of activiteiten