Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum

Afasie kan iedereen overkomen
Mensen staan midden in het leven. Plotseling verandert een beroerte, hersenbloeding of ongeluk hun leven.

Door het hersenletsel kunnen mensen moeilijker praten, begrijpen, lezen en schrijven: ze hebben afasie.
Naast de afasie kunnen verlammingen en/of problemen optreden met
- het bewuste handelen,
- het waarnemen van de omgeving,
- het concentreren, het nemen van initiatieven en het geheugen.
Mensen kunnen geen twee dingen meer tegelijkertijd doen.

Bovengenoemde beperkingen veranderen het leven volledig. Een Afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven.

Het Afasiecentrum helpt
Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Iemand leert beter omgaan met de stoornissen, beperkingen, of handicap.

Ieder individu formuleert zijn eigen leerdoelen. Samen met anderen werkt hij aan zijn doelen. Hij kan zich optrekken aan lotgenoten om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en benutten.
De groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren.


Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Afasiecentrum Rotterdam schreven clienten, vrijwilligers en medewerkers het boek woorden en daden. Kijk voor meer informatie op www.afasie.nl (onder Produkten)

Klik hier om de algemene folder over afasiecentra te downloaden.